Waar wij voor (op)staan

Pijltje Wit

Geïnspireerd door  principles of Future Centers

FACgenoten laten zich inspireren door de beginselen van Future Centers: gefaciliteerde werkomgevingen waar organisaties proactief en systematisch kunnen samenwerken om zich voor te bereiden op de toekomst. We gebruiken Future Centers om kennis te ontwikkelen, toe te passen en praktische innovaties te ontwikkelen. Daar voelen wij ons bij thuis!

01

Samen denken en doen

Alle deelnemers werken samen en zijn daarom allemaal eigenaar van het proces en het resultaat. We beginnen met het ontwerpen van de sessie met opdrachtgevers én deelnemers en doorlopen daarna met z’n allen het proces. Door samen te denken en te doen, volgen interessante oplossingen en nieuwe mogelijkheden vanzelf.

02

Gooi een steen in de vijver

Gooi een steen in de vijver. Geef nieuwe manieren van werken vorm. De resultaten staan als een huis. De impact verspreidt zichzelf als de kringen in het water na het gooien van de steen…

03

Omarm het onverwachte

Innoveren moet je goed plannen en faciliteren. Maar tegelijkertijd moet je ook ruimte houden voor toevalligheden: het onverwachte is altijd welkom!

04

Zet eens een andere bril op

Mensen met verschillende achtergronden, functies, en disciplines verrijken het resultaat, verbreden de blik en zorgen voor onverwachte oplossingen.

05

Ontwerp je eigen toekomst

De beste manier om de toekomst te voorspellen is door ‘m zelf uit te vinden. Wij zorgen ervoor dat jouw blik op de horizon zodanig wordt verruimd, dat je gloednieuwe paden vindt om te bewandelen naar de toekomst die je verlangt.

06

Even pauze

We nemen de deelnemers mee uit de routine van het dagelijks werk, de stress en het brandjes blussen en focussen op diepgaande gesprekken en gedachten. Door vraagtekens te zetten bij de status quo geven we de aanzet tot vernieuwing.

07

Techniek als katalysator

Persoonlijke interactie is de drijvende kracht achter innovatie. Daarbij gebruiken we techniek als een katalysator. Techniek maakt versnellen of juist vertragen mogelijk, daarom zetten we passende tools in om te onderzoeken, te ontregelen of te oogsten.

08

Iedereen gelijkwaardig

Iedere deelnemer heeft een stem, ongeacht hiërarchie in de organisatie. Zo benutten we alle verschillen en talenten en kan iedereen een gelijkwaardige bijdrage leveren aan het resultaat. En als we samen eigenaar zijn van het resultaat, voelen we ons ook samen verantwoordelijk.

09

Oei, ik groei

In onze sessies dagen we deelnemers, teams en soms de hele organisatie uit zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun toekomst. Dat lijkt een hele klus, maar onder de juiste voorwaarden en met de juiste instrumenten, creëren we een perfecte omgeving om te groeien.

10

Ruimte voor ruimte

Als je wilt experimenteren, heb je ruimte nodig. Niet alleen tastbare, maar ook mentale ruimte. Uit het keurslijf en in een vrije omgeving. Daar zorgen wij voor, of dat nu in een bos, gebouw of webomgeving is. Zo maken we een veilige en inspirerende ruimte voor open dialoog.

11

Moedig mogelijk maken

We zijn er om verandering mogelijk te maken, maar verandering eist moed. Daarom helpen we je door buiten de lijntjes te kleuren en met vernieuwende instrumenten te werken. Zo zetten we samen spannende stappen.

Principles of Future Centers

waar we van (op)­leven

FACgenoten

Mindblowing

Pijltje Zwart
Gevel Graffiti